Sunday, August 26, 2012

Nilamon ng Sistema


Nawala na ang dating
makulit na takbo ng isip
at magagandang mga panaginip

Naglaho na ang mga makukulay na Ideya
at di na mahuhukay sa alaala

Ginunaw na ng panahon 
ang mga laman ng isipan na
dati'y malinaw ngayon'y Natunaw

Iginapos hangang sa tuluyang maupos
ang kalayaan na dati ay puspos at taos
Ngunit ngayon ay naubos

Tuluyan nang tinangay ng hangin
ang mga Sariling gawi
at malayang pagsuri


Nasaan na nga ba?
Napano na nga ba?
Sino ang may gawa?
Sino ang may sala?

Napakaraming katanungan
Nag-ugat sa kalituhan
Mahirap malaman ang kahihinatnan

Kaya't di na ninais na magtanong pa
Kung sinong may Mali at
Kung sinong may Tama
O kung may ipanaglalaban pa nga ba?
Pagkat ako'y NILAMON NA NG SISTEMAUrbankuneho 8/26/12

No comments:

Post a Comment