Tuesday, August 3, 2010

Pagtalikod at Paglimot

Nakatitig sa kawalan,
manhid ang isipan.


Sinusubukang takasan
ang pait ng nakaraan.


Ilang tagpo ng kahapong
pilit binabaon.


Mga gunitang naka-kahon,
sa isipa'y umaalon.


Pasakit na dinanas,
ay muli kong binabalangkas.


Upang makatakas,
at sa realidad ay muling maka-angkas.


Mga pagkakadapa sa kahapon
ay sikap na inaahon.


Bigyang pansin ang ngayon
pag aralan pag naglaaon.


Minsa'y kailangang magnila-nilay
Para sa buhay ay makasabay.


Pagkat walang kahulugang taglay,
ang kahapong di binigyan ng kulay.


Ang kasalukuyan at ang hinaharap,
ay tila mahirap matanggap


Kung ang kahapon ang iyong kaharap,
at ang gunita ang iyong kayakap.

Arnel Austria aka Urbankuneho
(july 30 2010)

No comments:

Post a Comment